Styrelsemöten

Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening!


Medlemsavgiften är 100 kronor för ett år, för hela familjen.


Gör en inbetalning till
BankGiro 306-6297  eller S
wish

123 313 39 31 och ange namn, adress, telefon & e-post.

Möten under året


Styrelsen träffas ungefär var tredje vecka med uppehåll under semestern.


Tid och plats för mötena finns i kalendern.


 

Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.eu