Styrelsen

Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening!


Medlemsavgiften är 100 kronor för ett år, för hela familjen.


Gör en inbetalning till
BankGiro 306-6297  eller S
wish

123 313 39 31 och ange namn, adress, telefon & e-post.

Forserums samhällsförenings styrelse består av:


Ordförande

Josefine Wahlström

info@forserum.eu


Vice ordförande
Ingegerd Trygg


Kassör

Rikard Gustavsson


Sekreterare

Tina FahlbergLedamöter

Alexander Ström

Anders Jacobsson


Suppleanter

Marco Levan

Therese Evert


Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.eu