Styrelsemöten


Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.euMöten under året


Styrelsen träffas ungefär var tredje vecka med uppehåll under semestern.


Tid och plats för mötena finns i kalendern.


 
Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening Du också!


Medlemsavgiften är 100 kronor för ett år, för hela familjen.


Gör en inbetalning till
BankGiro 306-6297 och ange namn, adress, telefon & e-post.