Styrelsen

Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening Du också!

 

Medlemsavgiften är 100 kronor ett år, för hela familjen.

 

Gör en inbetalning till BankGiro 306-6297 och ange namn, adress, telefon & e-post.

 

 

 

Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.eu

 

 

Forserums samhällsförenings styrelse består av:

 

Ordförande

Marie Johansson info@forserum.eu

 

Kassör

Monika Gejervall

 

Sekreterare

Marie Wendel

 

Ledamöter

Ingemar Axelsson

Marie Jansson

Therése Ewert

 

 

Suppleanter

Annika Tilstam

Hachem Nablsi

Karin Bendz