Arbetsgrupper


Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.eu


Arbetsgrupper


För att alla som är intresserade av att utveckla och förbättra Forserum ska kunna var med att göra det och för den skull inte nödvändigtvis sitta med i styrelsen har vi skapat fem arbetsgrupper inom områden vi arbetar med.


Är du intresserad av att vara med i någon grupp, kontakta oss för mer information.


- Föreningen:


Vi ska utveckla styrelsearbetet för att få fler delaktiga

Vi ska fortsätta att stärka samarbetet med samhällets föreningar och aktiva medborgare


- Trivselfrågor:


Vi uppmärksammar att Forserums stationssamhälle fyllde 150år 2014

Vi engagerar skola, kommun och trafikverket i vårstädning av samhället

Vi arrangerar Nationaldagsfirande 6 juni

Vi arrangerar samhällets Luciafirande

Vi stödjer och deltar vid midsammarfirandet i hembygdsparken

Vi stödjer och deltar i julskyltningen

Vi stödjer och deltar vid utdansningen av julen


- Samhällsfrågor: 


Vi ska upprätthålla det aktiva utbytet med politiker och tjänstemän i kommunen och andra myndigheter

Målsättningen är att bibehålla och utveckla servicenivån, boende- och utkomstmöjligheter i samhället samt att höja Forserums attraktivitet

Vi fortsätter arbetet för säkrare järnvägs- och gatumiljöer


- Utveckling:


Vi ska vara med och avsluta projektet med den lokala utvecklingsgruppen

Kvar är insatser för bla. Vattentornsparken och badplatsen

Vi ska verka för att projektet fortsätter som lokalstyrt utvecklingsarbete tillsammans med andra föreningar, nätverk och kommun

Vi ska verka för genomförandet av Frickadalens utveckling

Vi ska verka för och stödja andra insatser för att Forserum ska få en samlingslokal för fest och allvar


- Kommunikation: 


Vi ska förnya föreningens hemsida

Föreningens Facebookgrupp ska vårdas och utvecklas


Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening Du också!


Medlemsavgiften är 100 kronor för ett år, för hela familjen.


Gör en inbetalning till
BankGiro 306-6297 och ange namn, adress, telefon & e-post.