Rum för alla

Välkommen att bli medlem i Forserums Samhällsförening Du också!


Medlemsavgiften är 100 kronor ett år, för hela familjen.


Gör en inbetalning till BankGiro 306-6297 och ange namn, adress, telefon & e-post.
Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.euRUM FÖR ALLA

ett projekt för ömsesidig utveckling i Forserum och Rumänien.


”Alla barn har rätt till en dröm om sin morgondag!”


I Europa idag finns barn som saknar en dröm om sin egen framtid. De lever i familjer vars tillvaro går ut på att klara dagen och i bästa fall nästa dag. De är romer och lever utanför det europeiska samhället. Vi möter deras föräldrar som tiggare utanför våra butiker. En slant i muggen kan rädda en dag, men ändrar ingenting i framtiden.


Vi vill att dessa barn får vakna till en dröm om ett bättre liv och ge dem verktyg att förverkliga den. Utbildning är det viktigaste. Centrumförsamlingen i Forserum har i flera år samarbetat med missionsorganisationen NetWorks i deras kamp för långsiktig utveckling för romerna.


På församlingens initiativ har Rosenholmsskolans kollegium och elever samt Samhällsföreningen, i dialog med Forserums Hantverksförening och industrinätverket, diskuterat ett ”drömprojekt” där Forserum som samhälle startar ett ömsesidigt utbyte med de romska samhällsgemenskaperna, via NetWorks. Det här vill vi åstadkomma:


  • Finansiera en lärartjänst vid NetWorks skola i Siria, Rumänien. Kostnad 50.000 kronor/läsår.


  • Stöd till de romska barnens skolgång. Exempel: bidra till den obligatoriska skolutrustningen, ryggsäck, några böcker och materiel. Kostnad: cirka 60 kronor/barn.


  • Ett företagande samarbete med ömsesidig nytta, mellan romska entreprenörer i Rumänien och näringslivet i Forserum.


Läs mer om projektet i vår folder!


Läs projektgruppens rapport från studieresan till Rumänien!